15.10.2013

Hvor blir det av lærerne?

 

"Jeg har veldig få gode lærere, de fleste har ingen autoritet i klasserommet" uttaler elev (14) På skolene blir lærerne bare dårligere og dårligere. Færre ønsker å bli lærer og snittet synker. Mange velger læreryrke som siste utvei, dette må det bli en slutt på.

 

Noe av det viktigste arbeidet som blir gjort er å lære opp den unge generasjonen. Hvis de eneste som fører kunskapen videre er de som egentlig ikke gjorde det så bra på skolen og lærer var det eneste yrke som de kunne komme inn på, er det blitt et stort problem i Norge. Før i tiden var lærer et av yrkene med mest kvalitet. Læreryrke må gjøres tiltrekkende for å få flere som velger yrke. En av grunnene til at det er blit så upopulært er at lærere tjener mye mindre nå enn de gjorde før. Et av de første tiltakene som derfor burde gjøres er å heve lønnen deres.

 

Hvis ikke de blir gjort noe med dette vil lærere bare bli dårligere og dårligere. Det er viktig at undervisnigen er spennede og motiverer elevene til å lære mer, ikke omvendt. Det er en tydelig forskjell på de lærerne som faktisk vil holde på med jobben sin og de som valgte det som en utvei. En annen ting er at lesker ofte forklares på en dårlig måte eller er uklare slik at elevene blir sittende unødvendig lenge å streve med leksene. Skolearbeidet ville hvert mye mer effektivt om oppgavene ble utdypet bedre og man kan da gå fortere gjennompensum.
Det burde ikke bare utdanne seg bedre lærere, men også flere. For det kan være vanskelig for en lærer å hjelpe fem elever på en gang. Hvis det derimot hadde vært to eller tre lærere per klasserom ville flere fått hjelp samtidig. Noen ganger ser ikke læreren elevene som trenger hjelp, men står heller og ser ut i luften. Lærerene må se elevene sine. Det er første steg for å klare å hjelpe dem.
"Lærerne forstår seg sjeldent på eleve som individer og drar til alt for drastiske konklusjoner om folk", sier elev(13) Dette stemmer ofte med lærere som egentlig ikke har lyst til å jobbe med barn i det hele tatt. Og det er veldig viktig at elever tør å si ifra om noe er galt og få en positiv og sympatisk tilbakemelding. Elevene må respektere læreren sin, men da må også læreren respektere elevene, slik at de får noe tilbake.

Selvfølgelig er ikke alle lærere dårlige, og mange valgte læreryrke fordi de ville det. Men det man må få slutt på er alle de som ikke vil, også får heller de bli byttet ut med de som vil. Med både flinkere og flere lærere vil barn få en større mulighet for en god fremtid og et bedre liv!

 

- Karl

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Kategorier

Arkiv

hits